top of page

Voorwaarden:

 • Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang.

 • Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden, 
 • Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw medische verleden
 • Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestaakt
 • Huisbezoeken alleen onder voorwaarden, vraag hiernaar.
 • Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk heel belangrijk. Ik verwacht van mijn klanten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.
 • Uit het oogpunt van de hygiëne verwacht ik dat elke massageklant zijn eigen handdoeken meeneemt.
 • De gegevens welke worden verstrekt aan mij, worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 • Uw gegevens worden in een document versleuteld met een code, waar verder niemand bij kan.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u tijdens de intake geeft.
 • Er zijn geen vaste openingstijden, ik werk alleen op afspraak.
 • Ik ga vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens.
 • Bij jonge cliënten, tot 16 jaar, is een ouder of verzorger aanwezig.
 • uw mobiele telefoon staat uit tijdens de behandeling.
 • Behandelingen zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere medische behandelingen.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk kan stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die ik heb gegeven.
 • Menura Wellness & Therapy stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, diefstal- verlies- of beschadiging van eigendommen in de praktijk, het centrum en/of de directe omgeving van het gebouw.
 • Restitutie na aanschaf van een rittenkaart is niet mogelijk. Onder geen enkele voorwaarden. U heeft de keuze om een ander persoon van uw rittenkaart gebruik te laten maken.

Spoedbehandeling pijnklachten

Met acute pijnklachten kunt u binnen 24 uur terecht (met uitzondering van vakanties). Deze behandeling is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende klachten. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken: 06-52883795

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van

op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.

Bezoekers die langs elektronische weg verstrekte adviezen krijgen, kunnen er dus geen rechten aan ontlenen.

Menura Wellness & Therapy garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Menura Wellness & Therapy kan te allen tijde nader te bepalen regels stellen.

Op deze website zijn clips te zien die niet door Menura Wellness & Therapy worden beheerd.

Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt Menura Wellness & Therapy dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

bottom of page