top of page

Werkkostenregeling stoelmassage

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle organisaties verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. In de werkkostenregeling is ook de verstrekking van stoelmassages of bedrijfsmassages opgenomen.

De werkkostenregeling brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dan kan bedrijfsbreed.

Stoelmassages/werkkostenregeling

De belastingdienst stimuleert werkgevers om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers. Stoelmassages of bedrijfsmassages maken deel uit van de investeringen die door de belastingdienst worden gestimuleerd. Stoelmassages behoren als arbovoorziening tot de ‘nihil’ waardering. Dit betekent dat de stoelmassages, mits er aan de voorwaarden van de belastingdienst wordt voldaan, onbeperkt kunnen worden vergoed zonder dat dit ten koste gaat van de 1,2% ruimte.  

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De massage vindt tijdens werktijd op de werkplek plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.
    Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt, maar gaan ze wel ten koste van de 1,2% ruimte in de werkkostenregeling.
    Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst:

Massage aanbieden aan uw werknemer:

Om stoelmassages of bedrijfsmassages aan te bieden aan de medewerkers bestaan verschillende mogelijkheden. De kosten van de stoelmassages worden grotendeels bepaald door de wijze waarop de stoelmassages worden aangeboden aan de medewerkers. In vrijwel alle gevallen kunnen de stoelmassages onbelast worden vergoed aan de medewerkers. 

Volledige vergoeding van de stoelmassages door de werkgever

De werkgever kan een vast aantal stoelmassages aanbieden aan de medewerkers. Het aantal stoelmassages, maar ook de wijze waarop ze worden aangeboden aan de medewerkers bepalen het hiervoor benodigde budget.

Gedeeltelijke vergoeding van de stoelmassages door de werkgever.

Uit budgettaire overwegingen of om de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers te stimuleren kan worden besloten om slechts een gedeelte van de stoelmassages te vergoeden. De belastingdienst stelt aan deze mogelijkheid wel de nodige eisen. 

Betaling door de medewerkers

Als werkgever kunt u medewerkers de mogelijkheid bieden om op eigen kosten deel te nemen. De kosten kunnen door de medewerker rechtstreeks aan Menura Wellness & Therapy worden voldaan of via de loonadministratie van uw organisatie.  

Indien de kosten via de loonadministratie worden betaald, dan kunnen deze voor de medewerker aanzienlijk lager uitvallen. Deze werkwijze wordt door meerdere bedrijven toegepast.

bottom of page